BØLGEPAPP

Emballasje av bølgepapp og massivpapp representerer en skog av muligheter! Type bruksområde, nødvendig bæreevne og total logistikk er sentrale arbeidsbetingelser, og avgjør hvilken løsning som vil være riktig for nettopp ditt produkt. Vi vet at det endelige resultatet skal innfri mange krav og forventninger. Vi kvalitets sikrer prosessen ved å følge produktet fra idè, design, konstruksjon, logistikk og helt frem til sluttbruker. Våre emballasjeløsninger er blant annet; 

  • smarte, fleksible og effektive
  • miljøvennlige 
  • forenklende for logistiske utfordringer 
  • lønnsomme og senker dine kostnader 
  •  merkevarebyggende og øke salget 
  • produsert og levert i tråd med rådende standarder og spesifikasjoner 

NOEN AV KUNDENE VÅRE